Både personer som använder narkotika och deras närstående upplever sämre hälsa

Både personer som använder narkotika och deras närstående rapporterar en sämre hälsa än resten av befolkningen. Det är även vanligt att personer som använder narkotika har en lägre socioekonomisk position, visar en ny rapport.