Europeisk undersökning ska ge kunskap om narkotika och dopningsmedel i Sverige

Under maj och juni pågår en europeisk webbundersökning för att få en bild av hur narkotika används i Sverige och Europa. I Sverige ingår även frågor om dopningsmedel. Undersökningen genomförs av…