Vart femte dödsfall under 65 år kan kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk…