Uppföljning av spelproblem är central för det förebyggande arbetet

Spel om pengar och spelproblem finns i ungas närhet. Det visar resultat från undersökningen om spel bland unga och föräldrar, USUF. Hälften av 16–17-åringarna har fått vara med när vuxna spelat om pengar och var tionde 16–17-åring uppgav att de hade en närstående…