Tillsynsplanen för 2023 års arbete inom alkohol- och tobaksområdet klar

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan inom alkohol- och tobaksområdet. Från och med i år ska myndigheten även upprätta ett program för marknadskontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter.