Fortsatt minskning av dödsfall till följd av överdoser med narkotika

Under 2021 minskade antalet dödsfall i Sverige som orsakas av narkotikaförgiftningar för fjärde året i rad. Utvecklingen tyder på att olika genomförda eller pågående insatser för att minska dödligheten har effekt.