Europeisk undersökning om narkotikaanvändning genomförs i Sverige

För att få en bild av hur användningen av narkotika ser ut i Europas länder genomförs nu en undersökning som riktar sig till personer som använder, eller har använt, narkotika. Undersökningen i Sverige är ett samarbete mellan den europeiska narkotikabyrån, EMCDDA, och Folkhälsomyndigheten.