Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

Folkhälsomyndigheten genomför nu en undersökning som skickas ut till 6 000 personer i Sverige. Syftet är att undersöka hur förändringar i samhället på grund av covid-19 har påverkat människors hälsa och spel om pengar.