Fler varianter av droger i Europa ökar risken för ohälsa

Tillgängligheten till narkotika är fortsatt hög i Europa, samtidigt som den illegala tillverkningen växer. Enligt en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA ökar varianterna av de syntetiska drogerna, vilket kan innebära…