Folkhälsomyndigheten föreslår att nio substanser klassificeras som narkotika

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera nio olika substanser som narkotika.