Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information om risker med alkoholkonsumtion

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat informationen om risker med alkoholkonsumtion, och tagit fram frågor och svar riktat till personal som arbetar inom myndigheter, kommuner, regioner samt till övriga aktörer som arbetar förebyggande.