Synen på narkotika negativ men skiljer mellan olika substanser

Majoriteten av den vuxna befolkningen i Sverige har en negativ inställning till narkotika, visar en enkät. Synen på cannabis är dock mindre negativ än inställningen till annan narkotika. Det finns också skillnader i attityder…