Åtta substanser föreslås klassas som narkotika

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera åtta substanser som narkotika.