Tillsynsplanen för 2023 års arbete inom områdena alkohol, tobak och hälsofarliga varor klar

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan inom områdena alkohol, tobak och hälsofarliga varor. Från och med i år ska myndigheten även upprätta ett program för marknadskontroll.