Utsatthet och ohälsa vanligt när bruk av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar kombineras

Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat bruk inom dessa områden. Inom denna grupp är också utsatthet och ohälsa vanligt. Det visar den nationella…